Ďakujem za Váš názor a ceníme si ho, budeme pracovať na ďalšom zlepšovaní našich služieb