V minulosti, náklady a zložitosť digitálnych informačných panelov odradzovali prevádzkovateľov kioskov od skúmania ich potencionálnych výhod. Ale ako sa digitálne obrazovky čoraz častejšie objavovali na rôznych predajných miestach, zvýšil sa aj záujem o digitálne panelové zobrazovanie.

Digitálny informačný panel, tiež označovaný ako dynamický informačný panel, je špeciálnou formou zobrazenia multimédií obsahujúcich informácie, reklamu alebo iný obsah. Digitálny informačný panel poznáme v troch formách: statický, hybridný a dynamický.

Zatiaľ čo sa mnohí vývojári digitálnych informačných panelov zastávajú použitia viacerých obrazoviek na viacerých zariadeniach, pre čo najlepšiu efektívnosť nákladov, hybridný model sa ukazuje ako prednostný, pretože integruje výhody oboch riešení.

Statický informačný panel

Statický informačný panel (jpeg alebo podobný formát) funguje na princípe podsvietenej tabule na ktorej sa obsah zobrazí vo fixnom formáte, vhodný na prenos základných informácii.

Problémom statického panela je, že sa dá len veľmi ťažko odsledovať a zistiť vplyv na zákazníka a neexistuje spôsob, ako sledovať predaj za pochodu. Časom býva statický informačný panel vnímaný automaticky, čo môže viesť k tomu, že ho zákazníci ignorujú alebo ho berú ako samozrejmosť.

Napríklad, veľká a statická digitálna fotka niekoho, kto práve pojedá svoj obľúbený olovrant asi nebude považovaná za niečo, čo by dlhodobo zapôsobilo na potencionálneho zákazníka.

Hybridný informačný panel

Hybridný informačný panel je kombináciou statického (fixného) a dynamického (meniaceho sa) obsahu. Zahŕňa obrazový podklad a digitálne zobrazenie displeja, v ktorom sú obrazovky kontrolované cez počítač alebo alternatívny zdroj prehrávajúci obsah z centrálneho alebo vzdialeného serveru. V typickom hybridnom systéme, jeden alebo viac panelov predstavuje digitálne obrazovky, pričom zostávajúce plochy sú len statické dosky.

Hybridný model je kompromisom, ktorý môže predstavovať účinné riešenie. Veľká fotografia s rolovacím LED panelom v celej jeho spodnej časti je napríklad ilustráciou takéhoto hybridného formátu.

Dynamický informačný panel

Zatiaľčo má statický informačný panel tendenciu slabnúť alebo zapadať do pozadia, čím sa stáva neúčinným, dynamické zobrazenie médii (mpeg alebo podobný formát) zostáva stále aktívne a pútavé. Využitie full motion videa, hudby, hlasovej nahrávky, štylizovaného textu alebo umeleckej prezentácie prináša neprekonateľný obsah.

Dynamický panel môže byť ovládaný lokálne alebo vzdialene, a obsah sa môže prenášať pomocou rozdelenej obrazovky, rolovacieho banneru alebo posuvnej informácie. Na rozdiel od iných formátov, si dynamické zobrazenie aj po čase zachováva svoju jedinečnosť.

Napríklad, krátky videoklip, ktorý je prehrávaný v predajnej časti kiosku môže ovplyvniť zákazníkov pre kúpu drahšieho tovaru alebo k tomu, aby si zakúpili nejaké iné produkty, ktoré sa im môžu zobraziť na obrazovke.

Digitálny informačný panel môže byť značným prínosom pre predajný kiosk, pretože zvyšuje rozsah dostupných informácii pre zákazníkov priamo na mieste nákupu.

Medzi najdôležitejšie výkonnostné parametre digitálneho informačného panelu patria: 1 – príjmy vyplývajúce z propagácie produktu, 2- čas nákupnej transakcie, 3- index spokojnosti zákazníkov a 4- zvýšenie počtu zákazníkov využívajúcich kiosk.

SaveSave