Vzbudzuje váš digitálny obsah záujem alebo je pre čitateľa skôr nevýrazný? Intel štúdia ukázala, že digitálny obsah má o 400 percent viac pozretí ako statický panelový. Ale nie každý digitálny obsah je tvorený rovnako. Existuje nespočetné množstvo digitálno komunikačných stratégii, a ako technológia postupuje, tak aj možnosti obsahu. Pred menej ako desiatimi rokmi, bol obsah hlavne vo forme statických obrázkov s malou alebo žiadnou animáciou a zvyčajne v nízkej kvalite. Pokročilé LED technológie umožnili využitie úžasných prechodov a animácii. S týmito novými pokrokmi je obsah zaujímavý, interaktívny, živý a môže dokonca predstavovať formu umenia.

Obsah a jeho súvislosti sú dôležité pre prilákanie pozornosti a sprostredkovanie informácii. Tu je niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré vám môžu pomôcť navrhnúť vašu efektívnu digitálnu komunikáciu:

Ciele

Cieľom obsahového sprievodcu je navrhnúť stratégiu a podporiť interakciu. Stanovenie cieľa je prvým krokom pri navrhovaní obsahu, pretože to pomôže riadiť tok a smerovanie prenosu informácii.

Publikum

Veľmi dôležitou súčasťou návrhu digitálneho obsahu je určenie cieľového publika. Obsah musí zaujať určené publikum inak stratí svoje čaro. Určité cieľové skupiny, napríklad deti alebo zrakovo postihnutí ľudia, potrebujú iný typ komunikačnej stratégie a rozloženie dizajnu.

Udržanie pozornosti diváka

Väčšina výskumov prišla na to, že obchodníci majú osem sekúnd alebo menej na zachytenie pozornosti zákazníka. Ak chceme zaujať zákazníka v tak krátkom čase, tak je dôležité, aby správa bola čo najlepšie vizuálne zobrazená a interpretovaná v prvých ôsmych sekundách.

Kontrast

Pre dosiahnutie najlepšej možnej čitateľnosti textu použite toľko farebných kontrastov koľko je len možné. Kontrast medzi čelom a pozadím je najdôležitejší, hlavne pre dobrú čitateľnosť z akejkoľvek vzdialenosti. Ak je farebný text na svetlom pozadí, takýto kontrast nie je veľmi žiadúci; optimálny kontrast by mal byť biely text na tmavom farebnom pozadí. To výrazne pomáha čitateľovi a zabezpečí, že písmo je čitateľné aj z väčšej vzdialenosti.

Písmo verzus obraznosť

Rovnako ako kontrast farieb priťahuje pozornosť a optimalizuje čitateľnosť, jednoduchosť typu písma umožní čitateľom rýchlejšie sa prispôsobiť animáciám a jednoduchšie porozumieť správe. Písma Serif sú považované za typ písma, ktoré sa nám číta nejednoduchšie. Keď je to možné, tak namiesto textu používajte obrázky. Ak môžu byť niektoré body vizuálne zobrazené cez obrázky alebo ikony, tak sa ich nebojte využiť. Vaše publikum okamžite pochopí správu. Ikony môžu byť všeobecné alebo špecifické pre vašu značku.

Animácie a prechody

Prechod medzi jednotlivými správami môže signalizovať divákom, že sa má na obrazovke objaviť niečo nové. Prechody medzi správami dávajú mozgu prestávku pre „dobitie“ a pripravia ho na absorpciu ďalších informácii.  Je to tiež skvelé, keďže prechodový pohyb ľahšie zachytí oko diváka.

Usporiadanie obsahu

Usporiadajte obsah logickým spôsobom a optimalizujte rozloženie. Text by mal byť v každom prípade nehybný, pričom obrázky sa môžu pohybovať. Pouvažujte nad tým, aby bolo digitálne menu s jednotlivými položkami na rovnakom mieste ako položka s cenami, pre lepšiu čitateľnosť. Avšak, v ďalších častiach obrazovky/menu môžete využiť rôzne obrázky potravín, ktoré sa budu meniť a priťahovať pozornosť rôznymi ponukami.

Vo všeobecnosti, digitálna komunikácia môže podporiť predaj a zvýšiť interakciu diváka, len ak je správne navrhnutá. Nejasná správa môže negatívne pôsobiť na zákazníka, čo môže ovplyvniť jeho záujem. Naopak, jasný a cielený obsah môže byť veľmi efektívny a zvýšiť záujem. Spoločnosť Eclipse Digital uskutočnila štúdiu a zistila, že priemerný predaj stúpne o 3 až 5 percent, keď je využitá digitálna komunikácia so zákazníkom. Priemerné ziskové rozpätie predstavuje 2,5 až 3 percenta na transakciu. Rovnako, 29,5 percent zákazníkov si myslí, že digitálna komunikácia ovplyvnila ich nákup.