Médium sa mení ale umenie ostáva.

Digitálny vek priniesol nespočetné množstvo nových príležitostí pre umelcov. V 17 storočí mohli umelci tesať z hliny alebo maľovať na veľké plátna. V dnešnej dobe, najlepší umelci vytvárajú digitálne animácie alebo navrhujú rôzne aplikácie.

Informačný reklamný panel je jedným z týchto rozvíjajúcich sa médii. Predstavuje zaujímavý mix tradície a modernej doby. Zatiaľ čo sa rôzne znaky používali od nepamäti, prepojená digitálna platforma informácii predstavuje niečo úplne nové. Znamená to, že ak čítate tento článok, bádate po nezmapovanom území.

Žiadny strach!

Správny dizajn je tak estetický orientovaný ako aj praktický. Potreba po správnej forme a funkčnosti núti profesionálov tomu, aby sa spoliehali na pevne stanovené základné koncepty potrebné k vytvoreniu majstrovského diela, ktoré vyhovie či už vnútorným alebo vonkajším požiadavkám. Počkať, čo ak nie ste expert na digitálny dizajn ale máte informačný panel na ktorý je potreba vytvoriť správny obsah – kde začať? Začnite pomocou tohto návodu!

Urobte si vlastný prieskum

Prvý aspekt potrebný pre vytvorenie perfektného informačného panelu je výskum! Začnite s príručkou štýlu značky (brand style guide) a požadovaným obsahom. Väčšina spoločností má vypracovaný presný návod ako by mala značka vyzerať, ako napríklad, prehľad farieb a vizuálny štýl, ktorý je akceptovateľný pre spoločnosť. V prípade, že takúto príručku nemáte, je dobre pouvažovať nad jej vytvorením. Príručka by mala obsahovať farebné schémy, typy písma a súbor pravidiel  pre využitie loga, napríklad aj pre použitie na informačnom paneli.

Ďalej je potrebné pouvažovať o tom, čo chceme zákazníkovi sprostredkovať, a aké informácie sú dostupné momentálne. Kto je publikum? Aký obsah a správy sú dôležité? Aké systémy/kanály budú využité na sprostredkovanie dát a informácii?

Vytvorte si realistický koncept

Premyslite si aký druh informácii zahrniete do vášho digitálneho obsahu. Toto vám poskytne prehľad o rozsahu projektu a druhu premietaného materiálu.   Jednou z možností je využiť mix rôznych dát, ktorý vyplníte všeobecným zoznamom obsahu, ktorý sa ma zobraziť na danej obrazovke. Je to dôležité navrhnúť rozloženie pre rôzne veľkosti displeja.

Urobte si náčrt

Teraz prichádza zábavná časť!

Začnite s „brainstorming-om“ potenciálnych nápadov a dajte to na papier. Je dobre navrhnúť niekoľko alternatívnych dizajnov, aby ste mali s čím pracovať. Akonáhle sú všeobecné detaily navrhnuté je potrebné stanoviť deadline a pustiť sa do projektu.

Pouvažujte nad typom písma

Akonáhle ste skončili s konceptom a hrubým náčrtom tak sa puste do výberu správneho písma. Pre nadpisy sa bežne využíva písmo San Serif, hlavný text dopĺňajú typy písma Serif. Zvážte veľké a malé písmena. Keď sú všetky písmená veľké, pre naše oči je ťažšie rozpoznať tvar slova, čo zhoršuje čitateľnosť textu.

Predstavte si, že takýto text čítate vy.

Pri vytváraní finálnej verzie berte na vedomie aj vzdialenosť pohľadu. Písmo veľké 2,5 cm je viditeľné zo vzdialenosti asi 6 až 7,5 metra. Premyslite si, že kde bude asi zákazník stáť a aká bude jeho interakcia so správou na informačnom paneli.  Hustota pixelov a veľkosť displeja sú tiež dôležité prvky pri konečnej zreteľnosti celého dizajnu.

Použite vhodné farby

Použite jednoduché kontrasty a vyhnite sa tomu aby ste svojim dizajnom príliš oslnili zákazníka. Hranica medzi dizajnom, ktorý zákazníka zaujme alebo mu ostane tŕňom v oku je veľmi tenká.

Dajte to všetko dohromady a môžete prezentovať.

Zozbierajte všetky svoje návrhy a skúste si najprv vyžiadať spätnú väzbu. Opýtajte sa sami seba: Prešiel som všetky nápady poriadne? Dal som každému nápadu šancu? Požiadajte o spätnú väzbu. Čo sa ľuďom páči? Čo sa ľuďom nepáči? Neberte si spätnú väzbu osobne. Berte ju veľmi objektívne.

Nakoniec dokončite návrhy aby pasovali na všetky veľkosti obrazovky. Ja to robím vo Photoshope na 72 dpi, 1920 x 1080. Potom môžete začať skladať finálnu verziu. Teraz by ste mali pripravený zverejniť nejaké skvelé dizajny!